Internationell standardpraxis ska höja den afrikanska flygsäkerheten

IATA, som står för The International Air Transport Association, gjorde nyligen ett utspel om vikten av att afrikanska regeringar tar frågan om flygsäkerhet på allvar. Detta genom att adoptera den standardpraxis som brukas runt om i världen.

Att nå andra är enormt viktigt för den afrikanska utvecklingen. Att det ska vara enkelt och framför allt säkert att välja afrikanska flygbolag är någonting som alla borde sträva mot. De ekonomiska och sociala fördelar som finns undermineras tyvärr ofta oavsiktligt av regeringar.

”Globala standarder är grunden på vilken man bygger upp ett säkert och integrerat internationellt flygsystem. Dagens globala standardsystem är så pålitligt att vi ofta inte tänker på hur mycket det egentligen är som måste organiseras och det stora samarbete som krävs för att flygtrafiken ska kunna gå runt så som den gör i dag. Därför är det viktigt att vi påminner regeringarna om värdet av att använda en global standard som stödjer luftfart och deras ekonomier” sade Tony Tyler som är IATAs vd i ett meddelande riktat till den den afrikanska organisationen för flygbolag (African Airlines Association).

Fördelar med att använda sig av en internationell standard

Säkerhet är det bästa exemplet som finns på vad som kan uppnås när det finns ett konstant, globalt bemötande av ett problem. Ett exempel på det är IATAs standardsystem Operational Safety Audit (IOSA) som används av flygbolag runt om jorden. Över det årtionde som gått sedan IOSA infördes går det att klart och tydligt att se fördelarna med att använda sig av en internationell standard. Bland de flygbolag som använde sig av standardsystemet för säkerhet skedde det mycket färre olyckor jämfört med de som inte använde sig av IOSA.

”Att förbättra säkerheten är den största utmaningen som återfinns på den afrikanska agendan för luftfart och den globala standarden spelar en nyckelroll inom det här området,” sade Tyler. Förra året skedde hälften av alla dödsfall från flygkrascher med flygplan tillverkade i västvärlden i just Afrika. Afrikanska regeringar insåg då att det behövde göras någonting för att höja säkerheten och man upprättade ett antal mål under Abuja-deklarationen för att på så vis ha någonting att jobba mot. Målen innebar att man vill uppnå så kallad världsklass vad gäller flygsäkerheten till år 2015.

IATA hjälper aktivt till för att de afrikanska regeringarna ska kunna uppnå de här målen. Det viktigaste för att kunna uppnå dem är att införa IOSA-standarden hos alla afrikanska flygbolag. Man vill också upprätta fristående flygsäkerhetsmyndigheter vars uppgift det är att se till att säkerheten efterlevs.

Läs mer på Uppsalastadsbud.se om transport och logistik i mer lokala regioner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *