EU-Ledamöter diskuterar flygsäkerhet efter Germanwings-kraschen

Måndagen 29 juni hade transportutskottet i EU möte på ämnet flygsäkerhet. På mötet deltog bland annat Patrick Ky, chef för den Europeiska flygsäkerhetsbyrån (EASA) och representanter från EU-kommissionen.

Efter det hade kommit fram att Germanwings Flight 9525 kraschats avsiktligt i alperna publicerade EASA nya rekommendationer för att öka säkerheten på flygplan. De innehöll bland annat att det alltid bör vara minst två personer i cockpiten på ett flygplan i luften, även kallat principen om fyra ögon.

Sedan dess har EASA också satt samman en arbetsgrupp som ska undersöka och utvärdera slutsatserna från den franska flygsäkerhetsinspektions rapport om händelsen. Gruppen består bland annat av anställda vid EASA och experter från flera flygbolag, pilotföreningar, nationella myndigheter och organisationer inom utbildningsområdet.

– Förstärkta dörrar till cockpit infördes i efterdyningarna av 11 september, sade Patrick Ky. Men vi gör också en djupare granskning av medicinska undersökningar, de inledande och fortsatta bedömningarna av piloter, psykologiska tester, tester mot alkohol och narkotika och också på ett system för att bättre dela medicinsk information.

Arbetsgruppens rapport ska presenteras i slutet av juli, och ska även innehålla en ny uppsättning rekommendationer för ökad säkerhet på flygplan inom EU.

Läs mer om flygsäkerhet här: Internationell standardpraxis ska höja den afrikanska flygsäkerheten

1 thought on “EU-Ledamöter diskuterar flygsäkerhet efter Germanwings-kraschen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *